DOKO Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Dotacje na kapitał obrotowy dla DOKO Sp. z o.o.”.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty : utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki jest udzielona dotacja.

Wartość projektu: 197 212,86 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 197 212,86 zł.