INSTALATOR (np. oświetlenia, jako podmiot świadczący usługi, jest WYTWÓRCĄ ODPADÓW*. Ma on obowiązek zarejestrowania się w BDO** i – przekazując odpad – ma obowiązek, jeszcze przed rozpoczęciem transportu, zarejestrować w BDO Kartę Przekazania Odpadów (KPO).

*- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
**- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obowiązek DYSTRYBUTORA (np. hurtowni) ogranicza się do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
oświetleniowego pochodzącego wyłącznie z gospodarstw domowych i jedynie takiego, który jest
tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany*.

Marka i rodzaj nie są ważne. Sklepy o powierzchni handlowej pow. 400 m2 mają obowiązek przyjąć
zużyty sprzęt oświetleniowy bez konieczności zakupu nowego, przy czym żaden z wymiarów
zewnętrznych odpadu nie może być większy niż 25 cm.

*- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1895 z późniejszymi zmianami)

Ważne!
INSTALATORZY, a także firmy i instytucje, będący WYTWÓRCAMI ODPADÓW zarejestrowanymi w BDO, mogą złożyć w ElektroEko zlecenie indywidualnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego. Podstawowym warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest techniczna możliwość zarejestrowania przez instalatora Karty Przekazania Odpadów w BDO.

Realizowane przez ElektroEko odbiory zużytego sprzętu oświetleniowego są zawsze BEZPŁATNE.

Zużyte źródła światła

Niskoprężne źródła światła (świetlówki kompaktowe, liniowe i o innych kształtach; niskoprężne sodowe) oraz wysokoprężne źródła światła (sodowe, rtęciowe, metalohalogenowe), jak również żarówki LED.

Zużyte oprawy oświetleniowe

Określone są w Ustawie jako „sprzęt wielkogabarytowy, którego przynajmniej jeden z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm” oraz “sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm”.

Zużyte elementy sterowania

Miedzy innymi wszelkiego rodzaju czujniki ruchu (bądź obecności), czujniki natężenia oświetlenia, piloty do sterowania świetleniem.

Offline